Alumnos axudantes e mediación

A Mediación é un proceso voluntario no que dúas ou máis partes involucradas nun conflito traballan como un profesional imparcial, o mediador, para xerar as súas propias solucións e así resolver as súas diferenzas. A mediación busca obter unha solución válida para ámbas as dúas partes.

A Mediación é unha forma flexible de resolución de conflitos e ofrécelle ás partes unha oportunidade de gañar unha maior comprensión do seu conflito.