Educación Infantil

A Educación Infantil contribúe ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos nenos e nenas en estreita colaboración coas familias. As primeiras pezas que conforman a personalidade dun neno serán fundamentales durante o resto da súa vida.

No noso centro queremos ser testigos e arquitectos dese momento excepcional.

 • Obradoiros con familias: Samaín, Magosto, Entroido, Maios, elaboración de pan, informática, botánica, horta,…
 • Experiencias: visita da mascota da clase, protagonista da semana, “a voz dos maiores”, “conto viaxeiro”, os pitiños (incubadora).
 • Aulas dixitalizadas.
 • Traballo por proxectos.
 • Educación emocional: contacontos.
 • Aprendizaxe cooperativa.
 • Intelixencias múltiples.
 • Educación na fe: campañas solidarias, celebracións, apadrinamentos (andaina solidaria), obradoiros sobre valores.
 • Plurilingüismo: galego, inglés, lingua castelá.
 • Aprendizaxe e servizos: actividades interxeneracionais con centros de maiores.
 • Actividades: excursións, hábitos saudables, estimulación da linguaxe.
 • Escola de pais (“Educamos Xuntos”).