Instalacións

Soto

 • Ximnasio
 • Salón de actos
 • Cuarto de caldeiras
 • Almacén
 • Aula taller
 • Aula de música
 • Biblioteca
 • Aula de informática
 • Laboratorio
 • Servizos alumnos/as

Primeira Planta

 • Despachos: Pastoral, Administración, Dirección, Dirección Pedagóxica e Secretaría
 • Serviczs profesores
 • Sala de ADMA
 • Recibidores
 • Portería
 • Comedor
 • Cociña
 • 3 aulas de Educación Infantil
 • 6 aulas de Educación Primaria
 • Serviczs alumnos/as
 • Sala de profesores
 • Aula de psicomotricidade
 • Dependencias do Centro Xuvenil María Auxiliadora CEXMA
 • Local de ANPA
 • Aula de música.

Segunda Planta

 • 4 aulas de Educación Secundaria
 • Almacén
 • Aula de apoio
 • Despacho de Orientación
 • Sala de profesores
 • Servizos alumnos/as

Patios

 • Patio de Educación Primaria – Educación Secundaria 
 • Patio de Educación Infantil