Lema

Cada ano, todas as plataformas educativas da Inspectoría María Auxiliadora de España, traballamos baixo un mesmo lema que é o fío condutor do curso. Soe ser un eslogan acompañado dunha imaxe suxerente e a Palabra de Deus.

Neste tercer ano da preparación ao 150º da Fundación do Instituto das FMA, e no contexto do CG XXIV que estáse a celebrar en Roma e que dará lugar á elección da “Madre General” que acompañará durante o próximo sexenio ás comunidades educativas do mundo e a celebración do ano e a Familia, proclamado polo Papa Francisco, co desexo de proxectar con audacia o futuro, queremos:

“Ser comunidades xeradoras de esperanza no mundo de hoxe, favorecendo la cultura do encontro e o coidado da casa común”.

Palabra de Deus: “La madre de Jesús estaba allí (…) Haced lo que Él os diga” (Jn 2 ,1.5 )

 

O lema que servirá de “fío condutor” é:

TODOS SOMOS MORNESE

 

Supón unha oportunidade de renovación e de dar a coñecer as nosas orixes. Temos unha magnífica herdanza carismática da cal somos responsables.

 

Explicación do póster

  • Destaca a imaxe do pobo de Mornese que vai bordeando o mundo e expándese nos países nos que actualmente estamos (94). A silueta do pobo vai percorrendo mundo, non se termina de pechar, quere representar a apertura e disposición a estar en novos lugares de misión.

 

  • Os círculos presentan un mundo en movemento, as súas cores, as corporativas, verde, laranxa e azul. Os viñedos de Mornese, representados pola cor verde, lémbranos tamén a espiritualidade do coidado da casa común. A cor dos tellados das casas, representado pola cor laranxa, invítanos a pensar nas familias, no papel de despempeñan na sociedade. A cor azul do ceo fai referencia á espiritualidade, á nosa fe, ao noso desexo de Deus. Verde, esperanza, azul fe, e tella a caridade.

 

  • Do mundo en movemento saen liñas descontinuas, Mornese en saída. Invitación que o Papa Francisco fai a todos os cristiáns e persoas de boa vontade, a ser Casa aberta. No noso quefacer diario as pequenas accións e detalles, asemellan ás puntadas que María Mazzarello daba e as entendía como un pequeno acto de Amor.

Todos somos Mornese, construíndo o ambiente de alegría, traballo e oración que alí se vivía. Temos a misión que nos foi confiada. Sentimos que María está presente como guía e inspiradora, axudándonos a vivir como comunidades xeradoras de vida no corazón do mundo contemporáneo.