Profesorado

O noso equipo docente está formado por todas as profesoras e profesores que imparten clase ou traballan nalgunha das etapas e niveis do centro. É o equipo que leva a cabo a tarefa educativa complementados polo PAS (Persoal de Administración e Servizos) e moitos educadores e monitores.

Actualmente está formado por 28 persoas repartidas por etapas da seguinte forma:

EDUCACIÓN INFANTIL

6 profesoras/es

EDUCACIÓN PRIMARIA

10 profesoras/es

EDUCACIÓN SECUNDARIA

12 profesoras/es