Educación Secundaria

A Educación Secundaria (ESO) é unha etapa obrigatoria. Divídese en dous ciclos: o primeiro está formado por tres cursos e o segundo por un só que pódese cursar en dúas modalidades (aplicadas ou académicas). Esta etapa abarca dos 12 aos 16 anos.