Innovación

A innovación-actualización pedagóxica responde á posta en marcha de programas educativos, que responden ás necesidades da aula, acordes ás necesidades da sociedade actual.

Acompañando e guiando o alumnado en todo o proceso de ensinanza- aprendizaxe tendo en conta as debilidades e fortalezas de cada un.

Aprendixaje Cooperativa

Intelixencias Múltiples

Proxectos de Comprensión

Método ABN

Xadrez na aula