Patrulla ecolóxica

Patrulla ecolóxica

Este proxecto está dirixido os nenos do 6º curso de educación infantil coa fin de aprender a través da observación e o descubrimento.

Todos os días un grupo de nenos da clase, responsabilízase da reciclaxe dos puntos limpos da etapa de infantil. Son os encargados de comprobar que a reciclaxe, tanto no patio como na aula, faise de modo correcto. Na saída da tarde, diríxense coa súas familias a depositar os residuos xerados nos colectores correspondentes na rúa.