Educación Primaria

A educación Primaria é unha etapa obrigatoria que abarca dende os 6 ata os 12 anos. Está dividida en seis cursos, dende primeiro ata sexto.

No noso centro promovemos unha educación integral: académica, humana, social, e relixiosa; atenta a cada persoa, aberta ao mundo, ás realidades humanas e en referencia aos valores do Evanxeo.