Normas Xerais

As normas de convivencia, están reguladas no noso Regulamento de Réxime Interior, pero no Plan de convivencia, figuran as seguintes, que modulan e concretan as mesmas.