Departamento de orientación

O Departamento de Orientación (DO) do colexio está formado por:

Mª Teresa Fernández Álvarez

Coordinadora do Departamento de Orientación

Arantxa González Patiño

Especialista en Pedagoxía Terapéutica

Ana Belén Salgado Rodríguez

Especialista en Pedagoxía Terapéutica

Especialista en Audición e Linguaxe

Alejandro Alba Amil

Especialista en Audición e Linguaxe

É o equipo que mira pola atención á diversidade do alumnado, procura previr dificultades e, en caso de necesidade, organiza, asessora e intervén na resposta educativa mais axeitada xunto a todo o equipo docente. Ademais, realiza asesoramento familiar e favorece o vencello família-escola.

O departamento tamén coordina a orientación académica e o Plan de Acción Titorial, a súa elaboración, realización e avaliación. Colabora asesorando ao profesorado en temas referidos aos procesos de ensino-aprendizaxe e nas súas programacións. Traballa colaborativamente co Equipo de pastoral, así como cos Equipos de Coordinación das distintas etapas educativas.

Para concertar unha cita podedes enviar un correo a