Madrugadores/Recollida tardía

MADRUGADORES

É un servizo complementario para conciliar a vida familiar e laboral.

O noso horario é de 7:45 a 9:00 horas de luns a venres de setembro a xuño.

 

RECOLLIDA TARDÍA

É un servizo complementario para conciliar a vida familiar e laboral.

O noso horario é de 16:30 a 17:15 horas de luns a xoves de outubro a maio.

Os venres de outubro a maio de 15:00 a 16:00 horas.

Durante o mes de setembro e xuño é de luns a venres de 14:00 a 16:00 horas.

 

Ambos os dous servizos están xestionados pola empresa ARUME.