Plataforma Educativa

É unha ferramenta que lle permite aos docentes e ao centro educativo realizar unha atención máis personalizada dos alumnos, incorpora contidos dixitais na aula, optimiza os procesos de avaliación, crea espazos de xestión e de comunicación eficaz coas familias.